Jaarlijkse keuringen

Container afzetsystemen, autolaad-, kipper- of recyclingkranen zijn arbeidsmiddelen die vallen onder de Machinerichtlijn en Arbowet. Jaarlijks dienen deze arbeidsmiddelen gekeurd te worden om zeker te stellen dat deze nog voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Bevako Truck Hydraulics voert de jaarlijkse keuringen voor u uit in onze eigen werkplaats. Eventueel noodzakelijke reparaties om te voldoen aan de veiligheidseisen, kunnen wij direct uitvoeren, zodat onnodige extra stilstand wordt voorkomen.